10 tipů na údržbu pneumatik

25 let s Vámi Pneu Černý Šafránek Spokojenost zákazníka je na prvním místě.
Autoservis Poděbeady Pneuservis Poděbrady Čerpací stanice Poděbrady Myčka Poděbrady
PNEU Černý-Šafránek s.r.o.

Je snadné zapomenout, že pneumatiky představují jediný styčný bod v místě kontaktu mezi vozidlem a vozovkou. Proto je nesmírně důležité udržovat kvalitu a výkonnost vašich pneumatik tak, aby vám zaručovaly stoprocentní bezpečnosti i mobilitu. Z těchto důvodů vám doporučujeme řídit se následujícími bezpečnostními doporučeními.

1. Kontaktní plocha - VELKÁ ZODPOVĚDNOST MALÉ PLOCHY

Velikost kontaktní plochy mezi pneumatikou a vozovkou odpovídá velikosti lidské dlaně. Vaše bezpečnost, komfort i spotřeba paliva závisejí na tak malé ploše. Mějte vždy na vědomí, že důležitý není jen výběr správných pneumatik, ale rovněž jejich pravidelná kontrola, která zajistí jejich maximální výkonnost.

Tato kontrola je důležitá, protože vaše pneumatiky:

 • Jsou jediným pojítkem mezi vozidlem a vozovkou.
 • Nesou celou tíhu vozidla, přičemž zatížení na jednu pneumatiku může být až 50krát větší, než je její vlastní hmotnost.
 • Musejí přesně reagovat na pokyny vozidla, jako je řízení, akcelerace a brzdění.
 • Pohlcují všechny nerovnosti vozovky.

2. Opotřebení a hloubka běhounu

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ MĚŘENÍ

Kontrolujte pravidelně zbývající hloubku běhounu na vašich pneumatikách a vyměňte je, pokud jejich míra opotřebení dosáhne zákonem stanoveného limitu 1,6 mm. Jen tak se můžete spolehnout na maximální přilnavost a záběr a vyhnout se nepříjemným překvapením. Abychom vám tuto činnost usnadnili, jsou pneumatiky Michelin vybaveny indikátory opotřebění běhounu, které se nacházejí v hlavních dezénových drážkách ve výšce 1,6 mm.

Vaše bezpečnost a mobilita jsou přímo úměrné zbývající hloubce běhounu, protože:

 • Dezénové drážky odvádějí vodu z kontaktní plochy pneumatiky a pomáhají tak udržet kontrolu nad řízením.
 • Čím větší je zbývající hloubka běhounu na vašich pneumatikách, tím více vody je odváděno z povrchu pneumatiky a tím nižší je riziko vzniku aquaplaningu.
 • Správný tlak huštění a pravidelná údržba pneumatik zaručí vašim pneumatikám maximální výkonnost po celou dobu jejich životnosti.
 • Běhoun zajišťuje přilnavost k vozovce a úroveň jeho přilnavosti ovlivňuje velikost brzdné vzdálenosti.

3. Tlak huštění pneumatik

KONTROLUJTE TLAK HUŠTĚNÍ SVÝCH PNEUMATIK VŽDY JEDNOU ZA MĚSÍC

Správný tlak huštění minimalizuje riziko ztráty kontroly nad řízením. Zároveň chrání vaše pneumatiky před předčasným opotřebením a nevratným poškozením její vnitřní stavby. Tlak vzduchu v pneumatice se může snižovat v důsledku malých průpichů, přirozeného samovolného úniku nebo snížení okolní teploty. Kontrolujte tlak vzduchu ve svých pneumatikách včetně rezevní pneumatiky vždy jednou za měsíc a před každou delší cestou, a to v okamžiku, kdy jsou pneumatiky studené, resp. nejely minimálně po dobu dvou hodin nebo ujely méně než 3 kilometry při velmi nízké rychlosti. Pokud tlak huštění měříte u pneumatik za tepla, připočtěte k naměřené hodnotě 0,3 barů.

Je důležité měřit tlak huštění pneumatik vždy jednou za měsíc, protože:

 • Nízký tlak huštění zvyšuje riziko poškození vašich pneumatik.
 • Přehuštění pneumatiky ve 20% hodnotě sníží životnost vaší pneumatiky až o 10 000 kilometrů.
 • Správný tlak huštění snižuje spotřebu paliva.

Hodnota doporučeného tlaku huštění NENÍ na pneumatice uvedena. Na bočnici naleznete pouze údaj o maximálním tlaku huštění.

Informaci i doporučeném tlaku huštění můžete nalézt:

 • V návodu k obsluze vozidla.
 • Na štítku na sloupku dveří u řidiče.
 • Na zásuvce vedle sedadla řidiče.
 • Na vnitřní straně krytu palivové nádrže.

4. Vyvažování kol - VYVÁŽENÉ PNEUMATIKY VYDRŽÍ DÉLE

Správné vyvážení pneumatik je chrání před předčasným opotřebením a vibracemi a zároveň mechanické části zavěšení kol a řídicích a brzdných systémů vašeho vozidla. Nechte si vždy vyvážit svá kola v okamžiku, kdy kupujete nové pneumatiky, provádíte montáž pneumatik nebo zpozorujete změnu ve vyvážení kol. Platí totiž, že pokud je jedna část kola lehčí nebo těžší než jiná, nefunguje kolo jako vyvážený celek, což následně může způsobit:

 • Nadměrné a rychlé opotřebení běhounu
 • Vibrace
 • Větší zátěž na některé části běhounu
 • Nerovnoměrné opotřebení běhounu

5. Seřízení geometrie kol

SPOLEHNĚTE SE NA STOPROCENTNÍ BEZPEČNOST SE SPRÁVNĚ SEŘÍZENOU GEOMETRIÍ KOL

Při jízdě je velmi obtížné přesně stanovit, jestli je geometrie vašich náprav a kol správně seřízená. Jestliže tomu tak ovšem není, snižuje se ovladatelnost vozidla a bezpečnost. Pokud se vaše pneumatika dostane do kontaktu s pevnou překážkou, jako je například výmol nebo obrubník, nebo zpozorujete nadměrné opotřebení běhounu na svých pneumatikách, nechte si vždy zkontrolovat jejich stav odborníkem na pneumatiky Michelin. Je důležité mít správně seřízenou geometrii kol, protože:

 • Zaručuje přesnou ovladatelnost řízení.
 • Chrání vaše pneumatiky před nerovnoměrným a/nebo rychlým opotřebením.
 • Snižuje spotřebu paliva.

6. Pneumatiky na zadní nápravě

ZVYŠTE OVLADATELNOST VOZIDLA MONTÁŽÍ NOVÝCH PNEUMATIK NA ZADNÍ NÁPRAVU

Kola na zadní nápravě nejsou spojena s volantem. Proto je při jízdě obtížné zhodnotit jejich přilnavost. Aby vaše pneumatiky podávaly optimální výkony, kontrolujte pravidelně jejich stav a tlak huštění, především při výměně jejich pozice, protože u velkého množství vozidel je odlišný doporučený tlak huštění pneumatik na přední a zadní nápravě. Pro vaši bezpečnost montujte vždy na zadní nápravu nové nebo méně opotřebované pneumatiky, aby byla zajištěna:

 • Lepší kontrola nad řízením při nouzovém brzdění a v ostrých zatáčkách.
 • Kontrola nad řízením na mokrém povrchu.
 • Přesnější ovladatelnost vozidla v obtížných jízdních situacích.

7. Ventily VENTILY A KRYTY VENTILŮ CHRÁNÍ VÁS I VAŠE PNEUMATIKY

Ventily a jejich části jsou zpravidla vyráběny z pryže, proto se jejich stav postupem času zhoršuje. Výměna ventilu při každém nákupu nové pneumatiky je nenákladný prostředek, jak ochránit své pneumatiky, vozidlo i sebe samotné. Při vysokých rychlostech na ventil působí odstředivá síla. Pokud je prasklý či jinak poskozený, může v důsledku této síly ztratit svou vzduchotěsnost. Důležitý je rovněž kryt ventilu, díky němuž z pneumatiky neuniká vzduch a zároveň do ní nepropustí žádný prach ani jiné nečistoty. Měli byste vždy kontrolovat stav ventilů a krytů ventilů, protože:

 • Zajišťují vzduchotěsnost pneumatik
 • Udržují správný tlak huštění pneumatik
 • Zaručují delší životnost pneumatik

8. Manipulace s pneumatikami a jejich skladování

CHRAŇTE SVÉ PNEUMATIKY PŘED POŠKOZENÍM

I když pneumatiky nejsou užívané, mohou se vyskytovat v nebezpečném prostředí. Pokud nejsou pneumatiky montované na ráfcích a nahuštěné, nikdy by se neměly dlouhodobě skladovat ve sloupcích a neměly by být stlačovány jinými předměty. Pro vaši bezpečnost je nezbytné, aby byly vaše skladované pneumatiky vzdálené od jakéhokoliv zdroje plamene, žáru či elektrických výbojů (např. akumulátorové nabíječky). Při manipulaci s pneumatikami se doporučuje používat ochranné rukavice.

Pneumatiky by měly být skladovány:

 • Ve větrané a suché místnosti s mírnou teplotou, mimo přímý sluneční svit a mimo nepříznivé klimatické podmínky.
 • Vzdáleny od jakékoli chemické látky, rozpouštědla nebo ropné látky, které by mohly porušit pryž.
 • Vzdáleny od jakéhokoli předmětu, který by mohl prorazit pryž (kovové a dřevěné hroty apod.).

9. Opravy pneumatik

KROK PŘI OPRAVĚ PNEUMATIKY? ZAVOLEJTE ODBORNÍKOVI.

Před opravou pneumatiky je vždy nutné, aby odborník na pneumatiky zkontroloval její vnitřní část. Tato kontrola je nezbytná, protože vnitřní poškození není při montáži pneumatiky jinak odhalitelné. Odborník na pneumatiky:

 • Zaručí, že oprava proběhne v souladu s postupy montáže, demontáže, vyvážení a nahuštění pneumatik a zároveň vymění ventil.
 • Zkontroluje stav vnitřní strany pneumatiky a odhalí poškození, které není z vnější strany viditelné.
 • Zaručí správnou montáž pneumatiky, která povede k optimální ovladatelnosti vozidla a jízdnímu komfortu.
 • Zaručí výběr pneumatiky ve shodě se zákonnými ustanoveními a doporučeními výrobců vozidel: konstrukce, rozměr, index rychlosti, index nosnosti, kategorie vozidel.
 • Zaručí nahuštění pneumatiky na hodnotu doporučenou výrobcem vozidla nebo pneumatiky.
 • Bude jednat v souladu s instrukcemi a upozorněními na bočnicích pneumatiky (směr otáčení nebo směr montáže).
 • Vezme v úvahu charakteristiky specifických pneumatik (nízkoprofilové pneumatiky, pneumatiky se samonosným řešením aj.).
 • Zaručí vaši bezpečnost.

10. Životnost pneumatiky

KONTROLUJTE, KDY JE TŘEBA VYMĚNIT VAŠE OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY

Faktory, které ovlivňují životnost pneumatik, jsou tak různorodé, že nikdy není možné předem přesně stanovit, jak dlouho konkrétní pneumatika vydrží v provozu. Pneumatika je složena z různých materiálů v kompexní celek tak, aby zaručovala optimální výkony. Její životnost se odvíjí od klimatických podmínek, podmínek jejich skladování a užití a dalších faktorů, kterým pneumatika v průběhu své životnosti podléhá. Proto všem řidičům důrazně doporučujeme, aby sledovali stav svých pneumatik, jakoukoliv ztrátu tlaku huštění a neobvyklé projevy (vibrace, hlučnost, táhnutí vozidla na jednu stranu). Tyto skutečnosti mohou ukazovat na potřebu vyřadit pneumatiku z provozu.

Řidiči by vždy měli:

 • Nechat odborníkem zkontrolovat minimálně jednou ročně stav pneumatik, které jsou v provozu déle než 5 let.
 • Respektovat doporučení výrobce pneumatik týkající se jejich výměny.
 • Vyměnit pneumatiky, které jsou v provozu déle než 10 let od data jejich výroby, a to i v případě, že vypadají zachovale a jejich opotřebení ještě nedosáhlo.